Naslovna Društvo Swiss PRO: Procena socijalne zaštite i socijalnog uključivanja ranjivih grupa na lokalnom nivou

Swiss PRO: Procena socijalne zaštite i socijalnog uključivanja ranjivih grupa na lokalnom nivou

3 minuta za čitanje
0
262
istraživanje

Beograd, 28. maj 2019. – Swiss PRO je izradio Procenu institucionalnih lokalnih kapaciteta u socijalnoj zaštiti i socijalnom uključivanju ranjivih grupa na uzorku od 31 jedinice lokalne samouprave.

Cilj procene je utvrđivanje trenutnog stanja u ovim oblastima i definisanje preporuka za dalje osnaživanje lokalnih kapaciteta.

Swiss PRO je, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku, izradio sveobuhvatnu Procenu institucionalnih kapaciteta lokalnih samouprava (LS) u oblasti socijalne zaštite i socijalnog uključivanja ranjivih grupa.

Procena je sprovedena (od oktobra 2018. do marta 2019. godine) na reprezentativnom statističkom uzorku od 31 LS.

Najbolji rezultat, lokalne samouprave su pokazale u poštovanju normativne osnove i transparentnosti procesa nabavki usluga socijalne zaštite, dok su kao kritične tačke označene sledeće oblasti: međuopštinska saradnja, monitoring i evaluacija lokalnih strateških politika socijalnog uključivanja,  analiza potreba usluga, kao i raznovrsnost usluga i uključivanje različitih ranjivih grupa.

Swiss PRO će koristiti nalaze i preporuke Procene za osmišljavanje planova jačanja kapaciteta za unapređenje sledećih oblasti: strateški okvir, procenu potreba za uslugama za ranjive grupe, usluge socijalne zaštite i formulisanje integrisanog okvira socijalne zaštite.

Planovi jačanja kapaciteta biće realizovani kroz tehničku pomoć kroz obuke, radionice i mentorske podrške.

Tehnička pomoć će biti obezbeđena za svih 99 LS iz područja odgovornosti programa Swiss PRO, što će pripremiti gradove i opštine za sledeću fazu intervencije programa koji uključuje bespovratna sredstva za sprovođenje usluga socijalne zaštite.

Javni poziv za predloge projekata, planiran za objavljivanje u aprilu 2020. godine, podržaće do 25 LS u unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite, saopštio je Swiss PRO.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

SZO: Pandemija korona virusa prekinula lečenje dijabetičara i hipertenzičara

Ženeva, 01. jun 2020. – Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da je to…