Naslovna Politika Evropska unija Trenutno neujednačena zaštita uzbunjivača u EU

Trenutno neujednačena zaštita uzbunjivača u EU

6 min read
0
165
uzbunjivač

Brisel, 22. novembar 2018. – Odbor za pravne poslove Evropskog parlamenta je usvojio predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, uspostavljanju bezbednog mehanizma za prijavljivanje prekršaja i merama protiv odmazde.

Trenutno je zaštita uzbunjivača u EU neujednačena a potencijalna šteta je velika.

Usvojenim nacrtom garantuje se da uzbunjvači u EU mogu da prijavljuju kršenje zakona u oblastima izbegavanja poreza, korupcije, zaštite životne sredine i javnog zdravlja i bezbednosti bez straha od odmazde ili zastrašivanja, saopštio je Evropski parlament.

Evrposlanici iz Odbora za pravne poslove složili su se da iste mere zaštite moraju da važe i za one koji pomažu uzbunjivačima, npr. novinarima.

Kako bi se osiguralo da se potencijalni uzbunjivači osećaju bezbedno i da znaju koji su kanali prijavljivanja kršenja propisa, evroposlanici su se složili da se od članica zatraži da privatni i javni sektor uspostave adekvatne interne i eksterne kanale prijavljivanja, kao i da mesta za prijavljivanje (izveštavanje) osiguraju da će lice koje je prijavilo u roku od sedam dana dobiti obaveštenje da je njegov izveštaj primljen a u roku od dva meseca izveštaj o postupanju.

EP je naveo da će na licu koje prijavljuje biti da izabere kanal izveštavanja koji mu najviše odgovara, interni ili eksterni, zavisno od okolnosti.

U tekstu se eksplicitno zabranjuje odmazda a članice EU pozivaju se da preduzmu neophodne mere protiv odmazde prema uzbunjivačima. Evroposlanici takođe traže od članica da uzbunjivačima pruže informacije i besplatne savete, kao i pravnu, finansijsku i psihološku pomoć.

Izvestilac Viržini Rozijer (Virginie Roziere) iz grupe S&D rekla je da posle velikih afera, poput Luksliksa, i ogromnih teškoća sa kojima su suočeni uzbunjivači u Evropi, ova direktiva štiti pojedince koji govore za opšte dobro.

Ona je rekla i da je EP uneo značajna unapređenja u tekst Evropske komisije.

"Stvaranje jedinstvene i lako prepoznatljive javne službe u svakoj članici EU, koja će pružati besplatne poverljive savete onima koji nameravaju ili su već 'dunuli u pištaljku', uz pravnu i finansijsku pomoć, ključni su koraci da se obezbedi efikasna zaštita slobode govora", istakla je Rozijer.

Tekst je usvojen sa 22 glasa za, nijedan protiv i jedan uzdržani dok je odluka o početku pregovora usvojena sa 22 glasa za, nijedan protiv i dva uzdržana. Nakon što se u plenumu potvrdi pregovarački mandat, mogu da počnu pregovori sa ministrima EU kako bi se uobličila konačna verzija direktive.

Zaštita uzbunjivača u EU nije ujednačena ili je samo delimična. Samo deset članica – Francuska, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Malta, Holandija, Slovačka, Švedska i Velika Britaniju pružaju uzbunjivačima sveobuhvatnu pravnu zaštitu.

U studiji iz 2017. godine rađenoj za račun Evropske komisije gubitak potencijalne koristi, koje nije bilo zbog nedostatka zaštite uzbunjivača, samo u javnim nabavkama, procenjuje se na između 5,8 i 9,6 milijardi evra godišnje na nivou EU, prenosi Euractiv.

 

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Evropska unija
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Prespanski sporazum ne može postati obrazac za rešavanje drugih sporova na Balkanu

London, 20. maj 2019. – Prespanski sporazum kojim je rešen spor Grčke i Sever…