Naslovna Društvo Valjevo: 127 miliona dinara iz budžeta za obnovu i sanaciju infrastrukture

Valjevo: 127 miliona dinara iz budžeta za obnovu i sanaciju infrastrukture

6 minuta za čitanje
0
455

Posao na formiranju predmeta i izradi rešenja o izgradnji i sanaciji objekata oštećenih poplavama i klizištima u maju 2014. godine rade dve grupe pravnika.

Jedna grupa radi na izradi rešenja za izgradnju objekata, a druga na rešenjima za sanaciju objekata.

Zakonom je predviđeno da se grade stambeni i porodični objekti koji imaju VI stepen oštećenja i u kojima porodice imaju prebivalište. Što se tiče objekata koji imaju najveći (VI) stepen oštećenja, predviđeno je rušenje i izgradnja novih. U tom postupku je 48 objekata.

Od tog broja, 26 imaju VI stepen oštećenja, 16 se nalazi na klizištima, a kod 6 objekata su uništeni putevi.

Iz grupe od 26 objekata koji imaju VI stepen oštećenja, vlasnici nemaju dokaz o prebivalištu kod devet objekata. Od preostalih 17, osam porodica se izjasnilo da ima parcele, a devet nema obezbeđenu parcelu.

Kod ove grupe koja nema odgovarajuću lokaciju, radi se na pronalaženju adekvatne lokacije. U slučaju da se ne pronađe lokacija, tim porodicama će biti dodelјena odgovarajuća finansijska pomoć.

U ovoj grupi je sve spremno za donošenje rešenja o izgradnji objekata i čeka se na izdavanje informacije o lokaciji koja je sastavni deo rešenja i to u smislu izdavanja geoloških i hidrogeoloških uslova za lokaciju, na kojoj će se graditi novi objekat.

Za ostale kuće koje se nalaze na klizištima i nemaju VI stepen oštećenja, a tih kuća je 16, grad Valјevo čeka stav Kancelarije za obnovu i pomoć poplavlјenim područjima o izgradnji novih objekata. Isto je i za preostalih šest objekata, koji nisu oštećeni, ali je uništena infrastruktura u njihovoj blizini, tako da im se ne može prići.

Sredstva za rekonstrukciju infrastrukture u blizini tih objekata, nadmašuju sredstva potrebna za izgradnju novih kuća za te porodice. Za sve njih prikuplјaju se potrebni podaci za donošenje rešenja.

Druga grupa su objekti za sanaciju i njih je oko 220. Oni su svrstani od I do V kategorije oštećenja. Najmanje objekata je iz IV i V, a najviše u I,II i III kategoriji. Nadležno odelјenje Gradske uprave pribavlјa posedovne listove i dokumenta o prebivalištu, tako da se izdavanje prvih rešenja može očekivati do kraja nedelјe.

Zakon o otklanjanju posledica poplava i obnavlјanju infrastrukture u Republici Srbiji je definisao skraćeni postupak javne nabavke, koji se odnosi na sanaciju infrastrukture. JP “Direkcija za urbanizam, građevinsko zemlјište, puteve i izgradnju Valјeva” je raspisala konkurs za izvođače radova na rekonstrukciji puteva i mostova i izbor izvođača je pri kraju.

Uskoro će biti raspisan konkurs za izvođača radova na klizištima. Očekuje se da će veoma brzo početi izvođenje radova na sanaciji puteva, mostova i klizišta. Za obnovu i sanaciju infrastrukture u budžetu grada je opredelјeno 127 miliona dinara.

Izvor: Grad Valjevo

 

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Otvorena vrata pravosuđa: O upotrebi društvenih mreža tokom vanrednog stanja

 Beograd, 30. mart 2020. – Moram da priznam da osećam određeno uzbuđenje zbog progla…