Naslovna Civilno društvo Važno je izričito zabraniti telesno kažnjavanje dece

Važno je izričito zabraniti telesno kažnjavanje dece

4 minuta za čitanje
0
731
deca

Beograd, 31. mart 2018. – Komitet UN za prava deteta uputio je Srbiji 41 preporuku šta treba da se uradi da bi se dodatno unapredila Konvencija o dečijim pravima, među kojima je i eksplicitna preporuka da se zabrani telesno kažnjavanje dece, saopšteno je iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

U apelu Komiteta za prava deteta traži se da se izričito zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece, da se ova zabrana prati i sprovodi u svim okruženjima i da se, kroz podizanje svesti, promovišu pozitivni, nenasilni i participativni načini vaspitanja dece.

Podaci istraživanja “Nasilje prema deci u Srbiji, determinante, faktori i intervencije”, koje je uradio Unicef, pokazuju da je 47% dece, uzrasta od 1 do 4 godine i 42% dece, uzrasta od 5 do 14 godina izloženo nasilnim oblicima disciplinovanja, odnosno telesnom kažnjavanju u porodici.

Izloženost nasilju ostavlja dugoročne i traumatične posledice na decu i negativno utiče na njihov rast i razvoj. Različite studije pokazuju da izloženost nasilju ometa uspešan razvoj deteta — psihički, emocionalni i kognitivni i da može dovesti do fizičkih, emocionalnih i socijalnih poremećaja i iskrivljene slike o sebi..

Kao organizacija posvećena deci, SOS Dečija sela Srbija ukazuju da je važno da deca budu zaštićena od svake vrste nasilja i pozivaju institucije, predstavnike organizacija civilnog društva i građane da ulože zajedničke napore u borbu protiv nasilja nad decom i daju doprinos što hitnijem usvajanju preporuke o zabrani telesnog kažnjavanja dece.

Porodično nasilje je, takođe, jedan od najčešćih razloga za patnju, traumatizaciju i izdvajanje dece iz porodica. Zbog toga u njegovo rešavanje i suzbijanje svi moraju biti uključeni.

’Sav naš rad usmeren je na dobrobit dece i najbolji interes svakog pojedinačnog deteta’’ i zbog toga ‘’podržavamo inicijativu za zabranu telesnog kažnjavanja dece, kao i svaku drugu inicijative za borbu protiv nasilja nad decom’’, navodi se u saopštenju SOS Dečija sela Srbija

I na kraju saopštenja SOS Dečija sela Srbija podsećaju i da je od ključnog značaja da se preventivno reaguje na nasilje, zaštitimo decu i kreiramo društvo u kom su sva deca sigurna.

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

NVO ASTRA: Pandemija izmenila tokove trgovine ljudima

Beograd, 01. decembar 2020. – Pandemija korona virusa je izmenila tokove trgovine lj…