Naslovna Politika Evropska unija Većina građana Srbije i dalje podržava članstvo u EU, istovremeno vrlo malo znaju o samom procesu

Većina građana Srbije i dalje podržava članstvo u EU, istovremeno vrlo malo znaju o samom procesu

5 min read
0
102
evropske integracije

Beograd, 8. maj 2019. – Većina građana Srbije i dalje podržava članstvo u EU, ali istovremeno vrlo malo znaju o procesu priključivanja i na referendumu o ulasku u EU bi za glasalo manje od polovine.

To je ključni nalaz istraživanja koje je uradio Institut za evropske poslove u saradnji sa agencijom Ninamedia.

Istraživanje sprovedeno sredinom marta na teritoriji Srbije, bez područja Kosova i Metohije, pokazalo je da 53%  ispitanika podržava članstvo Srbije u EU, 40% ima suprotan stav, dok 7% nije umelo da se izjasni.

 Većina ispitanika koji podržavaju članstvo Srbije u EU su stariji od 60 godina.

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u EU, 48% ispitanika navodi da bi glasalo za, i to više stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom nego stanovnici ostalih regiona. Suprotan stav ima 35%, većinom stanovnici Vojvodine, 9% ne bi izašlo na glasanje, dok 8% ne zna kako bi glasalo.

Kako je navedeno, 62% ispitanika smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa EU, i to ispitanici od 30 do 45 godina starosti i preko 60 godina starosti, kao i oni sa višim i visokim stepenom obrazovanja, a 30% smatra da Srbija nema koristi od saradnje sa EU, dok 8% nije umelo da se izjasni.

Odnos između Srbije i EU 43% građana ocenjuje ocenom 3, ocenu 2 je dalo gotovo 24% a ocenu 1 je dalo 15%, 14% ispitanika ocenilo je ocenom 4, dok je ocenu 5 dalo 4%.

Na skali od 1 do 5, prosečna ocena odnosa između Srbije i EU je 2,68. Više prosečne ocene su dale žene, mladi do 30 godina, ispitanici visokog nivoa obrazovanja i stanovnici regije Zapadna Srbija sa Šumadijom.

Kada su u pitanju informacije o EU, 46% građana smatra da nema dovoljno informacija o Uniji, većinom žene, ispitanici osnovnog i srednjeg stepena obrazovanja i stanovnici Istočne i Južne Srbije.

Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU najčešće dobija od Vlade Srbije putem medija i to 29%.

Škole i fakultete kao izvor informisanja navodi 19,5% ispitanih, a porodicu i prijatelje kroz lični kontakt navodi 16%.

Izvori informisanja su za 15,5% i nevladine organizacije putem medija, dok se parlament putem medija javlja u 15% slučajeva kao najčešći izvor i način prikupljanja informacija na temu EU.

Kako je navedeno 27% ispitanika smatra da je Srbiji najveći prijatelj u EU Grčka, nešto manje navodi Nemačku –  26%, a 12% ne zna.

Najvećim neprijateljem u EU 31% ispitanika smatra Hrvatsku, 29% navodi Veliku Britaniju, 15% Nemačku, dok 19% ne zna.

Od ispitanih, 22,5% smatra da od susednih država najbolje odnose imamo sa Mađarskom, 22% navodi Bosnu i Hercegovinu dok se Crna Gora javlja u 18% slučajeva.

Kao državu sa kojom imamo najgore odnose 53% je navelo Hrvatsku a 32% Albaniju.

Istraživanje je obuhvatilo 1.206 ispitanika.

Učitaj još povezanih članaka
Učitaj još  Evropska unija
Komentari su zatvoreni

Proverite Takođe

Kampanja ekstremnih desničarskih partija nastoji da, za izbore za Evropski parlament, privuče mlade

Brisel, 16. maj 2019. –  Krajnje desničarske evropske partije udvaraju se mladi…