Naslovna Borba protiv korupcije Vlada Srbije da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO)

Vlada Srbije da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO)

4 minuta za čitanje
0
264
Transparentnost Srbija

Beograd, 12. novembar 2020. – Transparentnost Srbija (TS) pozvala je Vladu Srbije da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO).

GRECO je ponovo označila izveštaj Srbije kao “globalno nezadovoljavajući“.

Ta organizacija je u saopštenju podsetila da je takva ista ocena bila data i pre tri godine, zbog propuštanja da se u roku kako prvom – do kraja 2016, tako i naknadnom – do 30. novembra2018, primene preporuke GRECO u vezi sa sprečavanjem korupcije kod narodnih poslanika, sudija i tužilaca.

Iz objavljene liste odluka sa 86 plenarne sednice GRECO, koja je održana između 26. i 29. oktobra 2020, može se pročitati da je nivo poštovanja preporuka u Srbiji bio “globalno nezadovoljavajući” i ta ocena je data povodom izveštaja koji su predstavnici Srbije u GRECO bili dužni da podnesu do kraja 2019, navela je TS.

Kada je učinak razmatran prethodni put, u aprilu 2019 , GRECO je zaključio da je deset preporuka delimično ostvareno, a da tri nisu uopšte.

Kako navodi TS, za sada je nepoznato da li je GRECO dao Srbiji najlošiju ocenu zbog nezadovoljstva brzinom usvajanja ustavnih promena u oblasti pravosuđa i Zakona o sprečavanju korupcije, koji je počeo da se primenjuje od 1. septembra ove godine ili je zauzeo stav da te odredbe nisu dovoljne da obezbede ostvarivanje preporuka.

S druge strane, i pre nego što odluka GRECO bude objavljena, očito je da u praksi nije bilo nikakvog napretka kada je reč o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, povećanja javnosti zakonodavnog postupka i načina na koji se planiraju i sprovode ustavne reforme u oblasti pravosuđa, smatra TS.

GRECO je pozvao šefa delegacije Srbije da ponovo izvesti o učinjenom do 31. oktobra 2021. Takođe, vlasti u Srbiji su pozvane da odobre objavljivanje izveštaja o razmatranju preporuka GRECO.

Transparentnost poziva Vladu i da objavi šta će sve učiniti radi rešavanja ne samo onih pitanja koja se tiču izmena propisa, već i njihove primene u praksi.

Prema oceni Transparentnosti, sama činjenica da se krajem 2020. i dalje govori o ispunjavanju preporuka za koje je rok istekao još pre četiri godine, jasno ukazuje da borba protiv korupcije nije bila visoko na listi prioriteta Vlade i Skupštine.

To je još vidljivije na osnovu velikog broja mera iz Nacionalne antikorupcijske strategije za period od 2013. do 2018. i Akcionog plana za poglavlje 23 za pregovore Srbije i EU iz 2016, koje nisu ispunjene čak ni formalno“, ukazala je TS.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Borba protiv korupcije
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Srbija, na zadovoljavajući način, sprovela samo dve od 13 preporuka za borbu protiv korupcije

Strazbur, 26. novembar 2020. – Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO) saopšt…