Naslovna Vesti Vlade Zapadnog Balkana se obavezale da poprave položaj Roma

Vlade Zapadnog Balkana se obavezale da poprave položaj Roma

10 minuta za čitanje
0
353
WB samit 2019

Poznanj, 6. jul 2019. – Savet za regionalnu saradnju (RCC) predstavio je u Poznanju, na Samitu Zapadnog Balkana koji se održava u okviru Berlinskog procesa, deklaraciju kojom se vlade zapadnobalkanske šestorke obavezuju da u okviru procesa proširenja EU pojačaju napore na postizanju pune jednakosti i integracije Roma u svojim zemljama.

Vlade tim dokumentom preuzimaju obavezu da povećaju zaposlenost, nivo obrazovanja i zdravstvene zaštite Roma.

Deklaracijom o integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU, vlade Zapadnog Balkana se, između ostalog, obavezuju da će raditi na povećanju stope zaposlenosti Roma.

Obavezuju se i da će, gde bude moguće, legalizovati sva neformalna naselja u kojima Romi žive ili obezbediti trajan i pristojan smeštaj Romima čija neformalna naselja iz opravdanih razloga ne mogu da budu legalizovana.

Vlade regiona Deklaracijom se obavezuju i da će na 90% povećati procenat Roma sa završenim osnovnim obrazovanjem, a na 50% sa završenim srednjim obrazovanjem, i da će obezbediti zdravstvenu zaštitu za najmanje 95% romske populacije.

Jačanje državnih struktura za zaštitu Roma od diskriminacije takođe je jedan od ciljeva definisanihu dokumentu, kao i uspostavljanje zvaničnih kanala i mehanizama za zajedničko učešće lokalnih vlasti i romskih zajednica u formulisanju politike, donošenju odluka i nadzoru napora preduzetih radi ostvarivanja ciljeva Deklaracije.

U Deklaraciji se institucije EU pozivaju da, između ostalog, povežu ciljeve postavljene Deklaracijom sa ključnim indikatorima za procenu napretka u okviru procesa proširenja Unije.

Taj dokument je predstavljen na panelu Deklaracija partnera sa Zapadnog Balkana o Romima i proširenju EU: S reči na dela, koji je RCC organizovao na Samitu u Poznanju u sklopu svog projekta Integracija Roma.

<c/enter>

Vođa tog projekta RCC Orhan Usein zahvalio je Vladi Severne Makedonije čiji je premijer Zoran Zaev inicirao predlog da se vlade regiona obavežu da će raditi na integraciji Roma u okviru procesa proširenja EU.

Usein je rekao da su Deklaracijom postavljeni dosta ambiciozni, ali i realistični ciljevi.

Uzeli smo podatke o tome gde se trenutno nalazi romska populacija u odnosu na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, i postavili smo ciljeve koji treba da budu ispunjeni dok ceo region ne uđe u EU“, kazao je Usein.

On je naveo da ti ciljevi uključuju da stopa zaposlenosti Roma na Zapadnom Balkanu mora da bude povećana na najmanje 25%, a da bar 90% romske populacije mora imati osnovno obrazovanje.

Na panelu je rečeno da stopa zaposlenosti Roma na Zapadnom Balkanu iznosi 16,5% da svega 51,5% Roma završava osnovno obrazovanje, a 63% ima pokriveno zdravstveno osiguranje.

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov rekao je da je Zaev inicirao proces usvajanja Deklaracije jer o nekome mnogo govori to kako se odnosi prema marginalizovanim i obespravljenim grupama.

Dimitrov je kazao da je Severna Makedonija multietnička država koja brine o svim svojim građanima, zasnovana na ideji “jedno društvo za sve“.

On je naveo da je za prelaženje s reči na dela po pitanju popravljanja položaja Roma potrebno da na tome svi snažno rade, i Evropska komisija, i države članice EU, i vlade regiona i nevladine organizacije.

Koordinatorka za politike integracije Roma pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za politiku prema susedima i pregovore o proširenju Marta Garsija Fidalgo, rekla je da ispunjavanje ciljeva Deklaracije nije uslov za otvaranje pregovora o članstvu s EU, ali da će biti za zatvaranje pregovora i za ulazak u Uniju.

Napredak u integraciji Roma značiće napredak na putu proširenja EU“, kazala je Fidalgo.

Ona je navela da Deklaracija predstavlja fantastičnu priliku koja treba da bude iskorišćena, i dodala da je njom pitanje integracije Roma uvedeno u Berlinski proces koji je time dobio i socijalnu dimenziju.

Državni sekretar za Evropu nemačkog ministarstva spoljnih poslova Mihael Rot rekao je na panelu da su Romi najveća etnička manjina u Evropi i ocenio da problemi s kojima se suočava romska populacija nisu izazov samo za Zapadni Balkan i da su zato potrebna zajednička evropska rešenja i strategije.

Generalna sekretarka RCC Majlinda Bregu izjavila je da situacija Roma na Zapadnom Balkanu nije ružičasta i ocenila da deklaracija o popravljanju položaja Roma predstavlja dobar politički dokument.

Bregu je podsetila da prema godišnjem istraživanju javnog mnjenja koje sprovodi RCC, Balkanskom barometru, “12% poslovne zajednice na Zapadnom Balkanu izjavilo je da ne želi da zaposli pripadnike romske populacije, a jedna od četiri osobe ne želi da im dete ide u odeljenje s Romima“.

Predstavnik Fondacije za otvoreno društvo Željko Jovanović rekao je da treba biti oprezan jer su i ranije usvajane slične deklaracija o Romima, ali da “nije puno urađeno” i da je prethodnih godina u regionu došlo do nazadovanja položaja Roma.

Na Zapadnom Balkanu stvoreno je 600.000 radnih mesta, a nezaposlenost Roma je povećana“, kazao je Jovanović i dodao da ima i nadu da će države preuzeti odgovornost za unapređenje položaja Roma.

Rekao je da je Romima najveći problem nedostatak posla, i da je za manjine kao što je romska sve teže da dobiju posao u vreme porasta rasizma i populizma.

Jovanović je kazao da je u prethodnih 15 godina pomak postignut jedino u oblasti obrazovanja Roma, a da napretka nema u oblasti zapošljavanja i stanovanja.

Države su 2005. potpisale deklaraciju i obavezale se da će da urade mnogo toga, a rezultati su minimalni. Od tada se pogoršala opšta situacija u ekonomiji i društvu, pa je i situacija u mnogim sferama života Roma lošija nego što je bila“, naveo je Jovanović.

On je dodao da je Zapadni Balkan uradio mnogo više za Rome nego neke članice EU, prenosi Euractiv.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Vesti
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

OEBS objavio specijalni izveštaj o zloupotrebama pravosudnog sistema protiv medija

Helsinki, 03. decembar 2021. – Pored pretnji fizičkim i online nasiljem, mnogi novin…