Naslovna Civilno društvo YUCOM predstavlja ”Vodič za samozastupanje”

YUCOM predstavlja ”Vodič za samozastupanje”

3 minuta za čitanje
0
1,993
boginja pravde

31. jul 2017. (YUCOM) – “Vodič za samozastupanje građana” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. 

Imajući u vidu da u Republici Srbiji nije usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i opšte ekonomske prilike u zemlji, ovaj Vodič trebalo bi da građanima približi osnovna prava i proceduralne zahteve koje imaju u sličajevima koji se tiču njihovih ljudskih prava pred sudovima ili nezavisnim državnim organima.

Iz YUCOM-a poručuju da ova verzija predstavlja Nacrt vodiča koji je još u izradi. Dobrodošle su sve sugestije i komentari kako bi finalna verzija ovog vodiča bila što prilagođenija krajnjim korisnicima i ostvarila svoju punu svrhu. Sve sugestije možete poslati elektronskom postom na adresu office@yucom.org.rs.

Kroz efikasnije samozastupanje pred sudovima i drugim državnim organima koji su nadležni za zaštitu prava građana – Zaštitinikom građana i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Vodič može da predstavlja i osnovu za unapređenje ostvarivanja ljudskih prava širokom broju građana, pre svega onima koji zbog svojih imovinskih prilika nisu u mogućnosti da plaćaju zastupanje od strane advokata.

Kako je načelo jednakosti stranaka jedno od osnovnih načela na kojima počiva pravni poredak Republike Srbije bolje informisanje građana o procesnim pravima pre svega bi trebalo da omogući bolju zaštitu prava ali i da poveća efikasnost sudova u postupcima u kojima stranke ne zastupaju advokati.

Imajući u vidu da su ovlašćenja stranaka vrlo striktno definisana u procesnim zakonima, da sudovi pored poučavanja o pravima koja stranke imaju i rokovima u kojima se procesne radnje imaju preduzeti često ne mogu preduzimati druge radnje koje bi olakšali strankama pristup pravdi, Vodič bi trebalo da na jednostavan i informativan način predstavi osnovna pravila.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Gradska vlast u Valjevu bez rezultata i građanskog učešća u rešavanju problema aerozagađenja

Valjevo, 16. decembar 2021. – Gradska vlast u Valjevu je bez rezultata u rešavanju p…