Naslovna Civilno društvo Zaključeni sporazumi o saradnji Zaštitnika građana sa šest udruženja u obavljanju poslova NPM

Zaključeni sporazumi o saradnji Zaštitnika građana sa šest udruženja u obavljanju poslova NPM

3 minuta za čitanje
0
371
Zaštitnik građana

Beograd, 29. jun 2020. – Zaštitnik građana zaključio je sporazume o saradnji u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) sa šest udruženja čijim je statutom predviđen cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić potpisao je pojedinačne sporazume sa Viktimološkim društvom Srbije, Komitetom pravnika za ljudska prava, A11 –Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, Centrom za integraciju mladih,  Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji i Odborom za ljudska prava Valjevo.

Potpisanim sporazumima bliže se uređuje saradnja koju će Zaštitnik građana ostvarivati sa izabranim udruženjima u obavljanju poslova NPM a na osnovu Odluke Zaštitnika građana od 19. juna 2020. godine o izboru udruženja sa kojima će Zaštitnik građana sarađivati u obavljanju poslova NPM i u skladu sa članom 2a. stav 2. Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Saradnja Zaštitnika građana sa udruženjima  u obavljanju poslova NPM sprovodiće se kroz učešće predstavnika i stalnih stručnih saradnika udruženja u posetama mestima gde se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, izradi izveštaja ili delova izveštaja o obavljenim posetama, izradi preporuka za otklanjanje utvrđenih nedostataka u radu ustanova gde se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode, davanju stručnih nalaza i mišljenja o zdravstvenom stanju, naročito nastalim fizičkim povredama i pretrpljenom psihičkom bolu kao posledici bilo kog oblika zlostavljanja.

Takođe, saradnja će se ogledati i u izradi izveštaja ili delova tematskih izveštaja o stanju u oblasti položaja lica lišenih slobode, izradi analiza i/ili mišljenja o propisima ili nacrtima propisa kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lica lišenih slobode.

Pročitajte još povezanih članaka
Učitaj još  Civilno društvo
Komentari su zatvoreni

Pročitajte i

Matić: U Srbiji donirano više od 90 miliona evra za opšte dobro

Beograd, 30. 09. 2021. – Direktor Srpskog filantropskog foruma Veran Matić ukazao je…